Blog

04
Jul

Garantii vs pretensioonide esitamise õigus

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Garantii on mõiste, mille täpset tähendust müügitingimuste ja müügilepingute koostamisel sageli ei teata või aetakse see segamine võlaõigusseadusest tuleneva õigusega esitada pretensioone.   Garantii andmine on müüja jaoks vabatahtlik ning tähendab müüja lubadust müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või muul viisil tagada asja vastavus. Garantiiga antakse […]

Read More
10
May

Mida pidada silmas praktikalepingu sõlmimisel?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Suve hakul leiavad mitmetesse ettevõtetesse taas tee praktikandid. See tekitab omakorda küsimusi, milline leping praktikandiga sõlmida? Kuidas olla kindel selles, et info, mis praktika käigus praktikandile teatavaks saab jääb ettevõtte seinte vahele? Kas praktikandile tuleks maksta ka tasu?   Eesti seadusandlus reguleerib praktikaga seonduvat väga vähe. Seega on otstarbekas siinkohal peamised põhimõtted kokku võtta.   […]

Read More
18
Feb

Raha ajab suhted sassi?!

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Raha ajab suhted sassi?!   Just sellist pealkirja kannab juba järgmisel pühapäeval ( 28.02) toimuv partnerlussuhete teemaline koolitus, kus ka minul on hea meel olla üks kaasa rääkijatest. Kahjuks jõuavad enamik inimesi juristi juurde alles siis, kui suhted on juba sassi läinud ning vajalik on võimalikult valutult konflikt lahendada ja koostöö lõpetada. Seega on mul […]

Read More
14
Jan

Intellektuaalne omand ja sotsiaalmeedia

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Möödunud aasta lõpus toimus Ülemiste City’s Jõulu DisainiÖÖpäev, kus meil oli au hommikuseminaril rääkida kõigile huvilistele õiguslikest võimalustest mittemateriaalse disaini kaitsmiseks. Juba teistkordselt on meil hea meel tõdeda, et intellektuaalse omandi teemad on ettevõtjatele aktuaalsed ning toovad seetõttu kaasa ka palju küsimusi. Siinkohal kasutame võimalust ja jagame ka blogi lugejatega kahte arutluse alla tulnud teemat. […]

Read More
30
Nov

Mis saab intellektuaalsest omandist pankrotimenetluses?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Üheks Eesti õigusmaastikul vähe käsitlemist leidnud küsimuseks on see, mis saab intellektuaalsest omandist kui äriühing, kellele selline vara kuulub või on antud litsentsilepingutega kasutada, läheb pankrotti. Ajal, mil üha rohkem ettevõtteid hakkab teadvustama endale intellektuaalse omandi väärtust, omandab ka see küsimus järjest suurema tähtsuse.   1.Mis saab võlgnikule kuuluvast varast pankrotimenetluse korral?   Kui ettevõte […]

Read More
18
Nov

Kui kaks autorit loovad koos teose, kuidas jagunevad autoriõigused?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Autori isiklikud ja varalised õigused kuuluvad täies mahus teose algsele autorile. Samas tuleb elus ette olukordi, kus ühe teose taga seisab kaks või rohkem autorit. Mitme isiku panustamine ühiselt teose loomisesse toob kaasa ühise autorsuse, mida reguleerib autoriõiguse seadus.   Ühine autorsus jaguneb kaheks: 1) ühisautorsus 2) kaasautorsus.   Ühisautorsus tekib juhul kui ühise loomingulise […]

Read More
30
Oct

Litsentsileping

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Kui soovid anda oma intellektuaalse omandi teisele isikule kasutamiseks, siis leping, mida sellisel puhul sõlmitakse kannab nime litsentsileping. Sellise õigussuhte puhul on isik, kes annab oma teose kasutada, litsentsiandja ja isik, kes saab kasutusõiguse, litsentsisaaja.   Litsentsilepinguid saab kõige laiemalt jagada kaheks. Eristatakse ainulitsentsilepinguid ja lihtlitsentsilepinguid. Lihtlitsentsileping tähendab seda, et litsentsiandja võib ka ise teost […]

Read More
13
Oct

Disainiõiguse käsiraamat ja Disainiööst

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Meil on hea meel teatada, et valminud on “Disainiõiguse käsiraamat” Disainiõigust inimlikus keeles lahti seletav käsiraamat on suurepärane esmane abivahend ettevõtjatele, kes soovivad eksporti plaanides kogu protsessil kätt pulsil hoida. Raamatu kirjutamisel pidasime eelkõige silmas, et tekst oleks arusaadav ka neile, kes õigusmaailmaga vaid põgusalt kokku puutunud. Raamatust saab lugeda muuhulgas müügitingimuste koostamise kohta, mis vahe […]

Read More
15
Jul

Tie&Apron: Turule sisenemisest

Posted by | No Tags | disain · disainikaitse · disainilahenduse registreerimine · edasimüüjad · eksport · Uncategorized | Comments Off

Eelnevas postituses sai põgusalt mainitud, et plaanime laiendada lipspõllu müüki välismaale. Õigupoolest on müük juba käivitunud ning iga kuu lisandub uusi tellimusi väljaspoolt. Sellegipoolest seadsime konkreetsema sihtturu, milleks on UK. Otsus Suurbritannia kasuks ei ole sugugi juhuslik. Lisaks sellele, et sealne disainiteadlikkus on äärmiselt kõrge ning avatud uutele ideedele, mõjutas valiku tegemist lipspõlle osalemine eelmisel […]

Read More
06
Jun

Ületades riigipiire: Tie&Apron

Posted by | · · · · | eksport · Uncategorized | Comments Off

Meil on hea meel tutvustada uut ettevõtlusega alustamise ja ekspordi teemalist blogirubriiki, mida kirjutame koostöös Tie&Apron lipspõllega.          Tie&Apron on suundumas välisturgudele. Sellega kaasnevad väljakutsed ei jää kindlasti võõraks ka teistele ekspordimõtteid mõlgutavatele firmadele ja seetõttu otsustasime Tie&Aproni kogemust jagada siin blogirubriigis. Kajastades lipspõlle tegevuste verstaposte, soovime julgustada veel kõhklevaid ettevõtjaid. Lisaks jagame […]

Read More