Blog

14
Jan

Intellektuaalne omand ja sotsiaalmeedia

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Möödunud aasta lõpus toimus Ülemiste City’s Jõulu DisainiÖÖpäev, kus meil oli au hommikuseminaril rääkida kõigile huvilistele õiguslikest võimalustest mittemateriaalse disaini kaitsmiseks. Juba teistkordselt on meil hea meel tõdeda, et intellektuaalse omandi teemad on ettevõtjatele aktuaalsed ning toovad seetõttu kaasa ka palju küsimusi. Siinkohal kasutame võimalust ja jagame ka blogi lugejatega kahte arutluse alla tulnud teemat. […]

Read More
30
Nov

Mis saab intellektuaalsest omandist pankrotimenetluses?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Üheks Eesti õigusmaastikul vähe käsitlemist leidnud küsimuseks on see, mis saab intellektuaalsest omandist kui äriühing, kellele selline vara kuulub või on antud litsentsilepingutega kasutada, läheb pankrotti. Ajal, mil üha rohkem ettevõtteid hakkab teadvustama endale intellektuaalse omandi väärtust, omandab ka see küsimus järjest suurema tähtsuse.   1.Mis saab võlgnikule kuuluvast varast pankrotimenetluse korral?   Kui ettevõte […]

Read More
18
Nov

Kui kaks autorit loovad koos teose, kuidas jagunevad autoriõigused?

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Autori isiklikud ja varalised õigused kuuluvad täies mahus teose algsele autorile. Samas tuleb elus ette olukordi, kus ühe teose taga seisab kaks või rohkem autorit. Mitme isiku panustamine ühiselt teose loomisesse toob kaasa ühise autorsuse, mida reguleerib autoriõiguse seadus.   Ühine autorsus jaguneb kaheks: 1) ühisautorsus 2) kaasautorsus.   Ühisautorsus tekib juhul kui ühise loomingulise […]

Read More
30
Oct

Litsentsileping

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Kui soovid anda oma intellektuaalse omandi teisele isikule kasutamiseks, siis leping, mida sellisel puhul sõlmitakse kannab nime litsentsileping. Sellise õigussuhte puhul on isik, kes annab oma teose kasutada, litsentsiandja ja isik, kes saab kasutusõiguse, litsentsisaaja.   Litsentsilepinguid saab kõige laiemalt jagada kaheks. Eristatakse ainulitsentsilepinguid ja lihtlitsentsilepinguid. Lihtlitsentsileping tähendab seda, et litsentsiandja võib ka ise teost […]

Read More
13
Oct

Disainiõiguse käsiraamat ja Disainiööst

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Meil on hea meel teatada, et valminud on “Disainiõiguse käsiraamat” Disainiõigust inimlikus keeles lahti seletav käsiraamat on suurepärane esmane abivahend ettevõtjatele, kes soovivad eksporti plaanides kogu protsessil kätt pulsil hoida. Raamatu kirjutamisel pidasime eelkõige silmas, et tekst oleks arusaadav ka neile, kes õigusmaailmaga vaid põgusalt kokku puutunud. Raamatust saab lugeda muuhulgas müügitingimuste koostamise kohta, mis vahe […]

Read More
15
Jul

Tie&Apron: Turule sisenemisest

Posted by | No Tags | disain · disainikaitse · disainilahenduse registreerimine · edasimüüjad · eksport · Uncategorized | Comments Off

Eelnevas postituses sai põgusalt mainitud, et plaanime laiendada lipspõllu müüki välismaale. Õigupoolest on müük juba käivitunud ning iga kuu lisandub uusi tellimusi väljaspoolt. Sellegipoolest seadsime konkreetsema sihtturu, milleks on UK. Otsus Suurbritannia kasuks ei ole sugugi juhuslik. Lisaks sellele, et sealne disainiteadlikkus on äärmiselt kõrge ning avatud uutele ideedele, mõjutas valiku tegemist lipspõlle osalemine eelmisel […]

Read More
06
Jun

Ületades riigipiire: Tie&Apron

Posted by | · · · · | eksport · Uncategorized | Comments Off

Meil on hea meel tutvustada uut ettevõtlusega alustamise ja ekspordi teemalist blogirubriiki, mida kirjutame koostöös Tie&Apron lipspõllega.          Tie&Apron on suundumas välisturgudele. Sellega kaasnevad väljakutsed ei jää kindlasti võõraks ka teistele ekspordimõtteid mõlgutavatele firmadele ja seetõttu otsustasime Tie&Aproni kogemust jagada siin blogirubriigis. Kajastades lipspõlle tegevuste verstaposte, soovime julgustada veel kõhklevaid ettevõtjaid. Lisaks jagame […]

Read More
25
Mar

Ostad osalust ettevõttes? Kuidas olla võitval poolel – osa 1.

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Sinu äripartner usub, et oma know-how abil suudad tema äri viia uuele tasemele. Oled leidnud hea investeerimisvõimaluse – Sulle pakutakse vähemusosalust stabiilse rahavoo ning maineka ajalooga ettevõttes. Võtad riski – investeerid rahahädas firmasse korraliku summa, kuna usud, et raskused on ajutised ning ületatavad.   Ükskõik, milline nendest stsenaariumitest on viinud Sind ettevõttes osaluse omandamiseni, tuleks […]

Read More
09
Mar

Autoriõiguste ABC igale ettevõtjale ning loovettevõtja pakett

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

„Oleme harjunud sellega, et autor loob geniaalselt teose, kus ta hoiustab lõpmatu rohkuse ja lahkusega tähenduste ammendamatut maailma. Oleme harjunud mõtlema, et autor on väga erinev kõigist teistest inimestest“ Ülaltoodud tsitaat kuulub ühele kahekümnenda sajandi olulisemale filosoofile Michel Foucault’le ja kirjeldab hästi, miks peetakse autoriõiguste valdkonda sageli enda jaoks kaugeks ja võõraks teemaks.   Sageli ei […]

Read More
02
Feb

5 aspekti, mida silmas pidada enne rahvusvahelise müügilepingu sõlmimist

Posted by | No Tags | disain · eksport · müügileping | Comments Off

Eesti disainis on põnevad ajad. Üha rohkem leidub loomingut, mis leiab endale tänuväärseid tarbijaid ka Eestist väljaspool. Rahvusvaheliste äripartnerite leidmisel avastatakse end sageli uuest olukorrast, mis sunnib süvenema sõlmitavate lepingute juriidilistesse nüanssidesse ja läbi mõtlema oma  müügitingimused. Alljärgnevalt on välja toodud 5 asjaolu, millele oma toodete eksportimisel  tähelepanu tuleb pöörata. Eksklusiivsus Rahvusvahelist müügilepingut sõlmides tasub […]

Read More