Blogi

Mis on kaubamärk?

Posted by | January 24 | Comments Off

Intellektuaalset omandit on võimalik kaitsta erinevate vahenditega, mis kipuvad aga omavahel tihti segamini minema. Sagedasti aetakse omavahel segamini kaubamärk ja disainilahendus ( toote või selle osa välimus). Seetõttu vaatame selles blogipostituses lähemalt, mis ikkagi on kaubamärk ja mida see kaitseb.   Kaubamärk ei kaitse sinu ettevõtte loodud toodete disainilahendusi, vaid on graafiliselt kujutatav tähistus, tavapäraselt […]

Read More

Kuidas omandada äriühingus osalus ja olla võitval poolel II

Posted by | November 26 | Comments Off

Osanike suhete reguleerimiseks on võimalik sõlmida osanike leping. Sageli näeme, et koostööd alustades peavad inimesed omavahelise kirjaliku lepingu sõlmimisest rääkimist halvaks tooniks. Ekslikult loetakse seda usaldamatuse ilmutamiseks partneri vastu. Tegelikult võiks aga lepingu sõlmimises näha võimalust, tänu millele saavad lennukad ideed paberile kantuna hoopis läbimõelduma ja realistlikuma vormi. Samuti selguvad taolise lepingu ettevalmistamise käigus üpris […]

Read More

Kuidas kaitsta disaini?

Posted by | October 29 | Comments Off

Lisaks autoriõigusele, mis tekib teose loomisega automaatselt, on võimalik oma loomingut kaitsta ka erinevate registreeritavate intellektuaalse omandi kaitse vahenditega.   Üheks registreeritavaks intellektuaalse kaitse vahendiks on disainilahenduse kaitse. Disainilahenduse kaitse tagab omanikule ainuõiguse selle kasutamiseks ning võimaldab keelata konkurentidel identse või äravahetamiseni sarnase toote väliskujunduse kasutamise. Õigeaegne kaitse taotlemine tagab disainilahenduse omanikule võimaluse nõuda rikkumisega […]

Read More

Autoriõiguse müüdid

Posted by | October 22 | Comments Off

Ühel hiljuti külastatud autoriõiguste teemalisel koolitusel, kus arenes kuulajate vahel välja elav diskussioon, selgus et autoriõiguse osas on liikvel ikka veel palju müüte, mis aga sageli tõele ei vasta.   Müüt 1:  Kõik, mis on internetis kättesaadav on vabalt kasutamiseks.    Üheks põhiliseks eksiarvamuseks on, et kui midagi on internetti ülesriputatud, siis on see vabalt […]

Read More

5 asja, mida silmas pidada üürilepingu sõlmimisel

Posted by | August 31 | Comments Off

Sügis on aeg plaanideks ja uuteks projektideks.   Sageli on nende realiseerimiseks vajalik leida ka sobivad tööruumid, mis eeldab üürilepingu sõlmimist.   Alljärgnevalt leiad 5 punkti, millele lepingut sõlmides tähelepanu peaksid pöörama:   1. Lepingu hind   Kindlasti on üürilepingu sõlmimise esmaseks eelduseks üürnikule sobiv hind. Kuid paljud lepingud sisaldavad ka punkti, mille kohaselt üür […]

Read More

“Disainiõiguse käsiraamatu” IV peatükk

Posted by | May 25 | Comments Off

Valminud on uuendatud versioon “Disainiõiguse käsiraamatust”. Alljärgnevalt saad tutvuda katkendiga uuest käsiraamatust.   XIV “Kuidas kaitsta ideid?”   Sageli pöördutakse meie poole küsimusega: mida teha, kui sul oli hea idee, aga inimesed, kellega sa otsustasid seda jagada, on sinu mõtte otsustanud realiseerida sinu selja taga?   Intellektuaalse omandi üks põhimõte on, et ideed ei ole […]

Read More

Uus “Disainiõiguse käsiraamat”

Posted by | May 25 | Comments Off

Valmis on saanud „Disainiõiguse käsiraamatu“ uuendatud versioon. Värskesse versiooni on lisatud teemad, millega oleme kokku puutunud oma igapäevases tegevuses teid nõustades ja mille lahti kirjutamisest teile potentsiaalselt kõige enam kasu on.   “Disainiõiguse käsiraamatu” uuendatud versiooni on lisatud kuus uut peatükki: – „Lepingu sõlmimine“ – „Agendileping“ – „Garantii vs. pretensioonide esitamise kord“ – „Kuidas hoida […]

Read More

Lepingu koostamisest

Posted by | January 5 | Comments Off

Aasta 2016 põhjal saame öelda, et meie kliendid väärtustavad kõige rohkem oma aega.   Üks läbivaid soove, mida meile esitati, oli see, et koostatavad lepingud oleksid võimalikult lihtsad ja lühikesed, aga ometi sisaldaksid kõike olulist.   Nõustume sellega, et lepingu headus ei olene selle pikkusest ja mahukusest. Kuid mida lühem on leping, seda vajalikum on […]

Read More

Kasulikud nõuanded I

Posted by | November 28 | Comments Off

Kuigi iga õiguslik probleem on oma olemuselt unikaalne, saame siiski teha kokkuvõtte teemadest, mille rakendamine on meie klientidele viimase aasta jooksul enim kasu toonud. Ning samamoodi saame välja tuua, millised küsimused kõige enam muret tekitavad.   Enim kasu toob:   1. Leppetrahvi kasutamine lepingutes ja müügitingimustes   Leppetrahv on tõhus meetod tagamaks, et poolte vahelistest […]

Read More

Mis on agendileping?

Posted by | November 17 | Comments Off

Loomemajanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad tegutseda ka väljaspool koduriiki, puutuvad sageli kokku müügiagentidega ja seisavad silmitsi vajadusega sõlmida agendileping. Agendilepingu poolteks on agent ja käsundiandja. Agendilepingu peamiseks sisuks on agendi poolne lepingute vahendamine või käsundiandja nimel lepingute sõlmimine. Enne agendilepingu sõlmimist tasub läbi mõelda aga järgmised punktid:   1. Eksklusiivsus 2. Kohalduv õigus ja […]

Read More