Blogi

5 asja, mida silmas pidada üürilepingu sõlmimisel

Posted by | August 31 | Comments Off

Sügis on aeg plaanideks ja uuteks projektideks.   Sageli on nende realiseerimiseks vajalik leida ka sobivad tööruumid, mis eeldab üürilepingu sõlmimist.   Alljärgnevalt leiad 5 punkti, millele lepingut sõlmides tähelepanu peaksid pöörama:   1. Lepingu hind   Kindlasti on üürilepingu sõlmimise esmaseks eelduseks üürnikule sobiv hind. Kuid paljud lepingud sisaldavad ka punkti, mille kohaselt üür […]

Read More

“Disainiõiguse käsiraamatu” IV peatükk

Posted by | May 25 | Comments Off

Valminud on uuendatud versioon “Disainiõiguse käsiraamatust”. Alljärgnevalt saad tutvuda katkendiga uuest käsiraamatust.   XIV “Kuidas kaitsta ideid?”   Sageli pöördutakse meie poole küsimusega: mida teha, kui sul oli hea idee, aga inimesed, kellega sa otsustasid seda jagada, on sinu mõtte otsustanud realiseerida sinu selja taga?   Intellektuaalse omandi üks põhimõte on, et ideed ei ole […]

Read More

Uus “Disainiõiguse käsiraamat”

Posted by | May 25 | Comments Off

Valmis on saanud „Disainiõiguse käsiraamatu“ uuendatud versioon. Värskesse versiooni on lisatud teemad, millega oleme kokku puutunud oma igapäevases tegevuses teid nõustades ja mille lahti kirjutamisest teile potentsiaalselt kõige enam kasu on.   “Disainiõiguse käsiraamatu” uuendatud versiooni on lisatud kuus uut peatükki: – „Lepingu sõlmimine“ – „Agendileping“ – „Garantii vs. pretensioonide esitamise kord“ – „Kuidas hoida […]

Read More

Lepingu koostamisest

Posted by | January 5 | Comments Off

Aasta 2016 põhjal saame öelda, et meie kliendid väärtustavad kõige rohkem oma aega.   Üks läbivaid soove, mida meile esitati, oli see, et koostatavad lepingud oleksid võimalikult lihtsad ja lühikesed, aga ometi sisaldaksid kõike olulist.   Nõustume sellega, et lepingu headus ei olene selle pikkusest ja mahukusest. Kuid mida lühem on leping, seda vajalikum on […]

Read More

Kasulikud nõuanded I

Posted by | November 28 | Comments Off

Kuigi iga õiguslik probleem on oma olemuselt unikaalne, saame siiski teha kokkuvõtte teemadest, mille rakendamine on meie klientidele viimase aasta jooksul enim kasu toonud. Ning samamoodi saame välja tuua, millised küsimused kõige enam muret tekitavad.   Enim kasu toob:   1. Leppetrahvi kasutamine lepingutes ja müügitingimustes   Leppetrahv on tõhus meetod tagamaks, et poolte vahelistest […]

Read More

Mis on agendileping?

Posted by | November 17 | Comments Off

Loomemajanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad tegutseda ka väljaspool koduriiki, puutuvad sageli kokku müügiagentidega ja seisavad silmitsi vajadusega sõlmida agendileping. Agendilepingu poolteks on agent ja käsundiandja. Agendilepingu peamiseks sisuks on agendi poolne lepingute vahendamine või käsundiandja nimel lepingute sõlmimine. Enne agendilepingu sõlmimist tasub läbi mõelda aga järgmised punktid:   1. Eksklusiivsus 2. Kohalduv õigus ja […]

Read More

Garantii vs pretensioonide esitamise õigus

Posted by | July 4 | Comments Off

Garantii on mõiste, mille täpset tähendust müügitingimuste ja müügilepingute koostamisel sageli ei teata või aetakse see segamine võlaõigusseadusest tuleneva õigusega esitada pretensioone.   Garantii andmine on müüja jaoks vabatahtlik ning tähendab müüja lubadust müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või muul viisil tagada asja vastavus. Garantiiga antakse […]

Read More

Mida pidada silmas praktikalepingu sõlmimisel?

Posted by | May 10 | Comments Off

Suve hakul leiavad mitmetesse ettevõtetesse taas tee praktikandid. See tekitab omakorda küsimusi, milline leping praktikandiga sõlmida? Kuidas olla kindel selles, et info, mis praktika käigus praktikandile teatavaks saab jääb ettevõtte seinte vahele? Kas praktikandile tuleks maksta ka tasu?   Eesti seadusandlus reguleerib praktikaga seonduvat väga vähe. Seega on otstarbekas siinkohal peamised põhimõtted kokku võtta.   […]

Read More

Raha ajab suhted sassi?!

Posted by | February 18 | Comments Off

Raha ajab suhted sassi?!   Just sellist pealkirja kannab juba järgmisel pühapäeval ( 28.02) toimuv partnerlussuhete teemaline koolitus, kus ka minul on hea meel olla üks kaasa rääkijatest. Kahjuks jõuavad enamik inimesi juristi juurde alles siis, kui suhted on juba sassi läinud ning vajalik on võimalikult valutult konflikt lahendada ja koostöö lõpetada. Seega on mul […]

Read More

Intellektuaalne omand ja sotsiaalmeedia

Posted by | January 14 | Comments Off

Möödunud aasta lõpus toimus Ülemiste City’s Jõulu DisainiÖÖpäev, kus meil oli au hommikuseminaril rääkida kõigile huvilistele õiguslikest võimalustest mittemateriaalse disaini kaitsmiseks. Juba teistkordselt on meil hea meel tõdeda, et intellektuaalse omandi teemad on ettevõtjatele aktuaalsed ning toovad seetõttu kaasa ka palju küsimusi. Siinkohal kasutame võimalust ja jagame ka blogi lugejatega kahte arutluse alla tulnud teemat. […]

Read More