“Disainiõiguse käsiraamatu” IV peatükk

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Valminud on uuendatud versioon “Disainiõiguse käsiraamatust”. Alljärgnevalt saad tutvuda katkendiga uuest käsiraamatust.
 

XIV “Kuidas kaitsta ideid?”

 
Sageli pöördutakse meie poole küsimusega: mida teha, kui sul oli hea idee, aga inimesed, kellega sa otsustasid seda jagada, on sinu mõtte otsustanud realiseerida sinu selja taga?
 
Intellektuaalse omandi üks põhimõte on, et ideed ei ole kaitstavad ei autoriõiguste ega ka registreeritavate intellektuaalse omandi õigustega.
 
Seega on sinu ideed kahtlemata kõige paremini kaitstud siis, kui sa neid kellegagi ei jaga. Samas vajavad ideed sageli edasiarenemiseks mõttekaaslasi ja võimalikke koostööpartnereid.
 
Üks võimalus on sõlmida selliste isikutega enne teabe avaldamist konfidentsiaalsusleping, mida nimetatakse inglise keeles non disclosure agreement’iks (NDA).
 
Sellisesse lepingusse pannakse kirja järgmised punktid.
 

1)Määratletakse, milline on konfidentsiaalne teave.
2) Kuidas seda teavet on lubatud kasutada?
3)Milline on vastutus, kui üks pool rikub lepingut?
4) Tavapäraselt pannakse lepingusse kirja ka leppetrahv, mida rikkuja peab teisele poolele maksma. See motiveerib pooli lepingut järgima.

 

Tunned, et vajaksid oma ideedele tugevamat kaitset? Kirjuta meile aadressile info@legalroom.ee. Kuni maikuu lõpuni konfidentsiaalsuslepingu koostamine hinnaga 199 eurot.


No Comments

Comments are closed.