Kasulikud nõuanded I

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Kuigi iga õiguslik probleem on oma olemuselt unikaalne, saame siiski teha kokkuvõtte teemadest, mille rakendamine on meie klientidele viimase aasta jooksul enim kasu toonud. Ning samamoodi saame välja tuua, millised küsimused kõige enam muret tekitavad.
 

Enim kasu toob:
 

1. Leppetrahvi kasutamine lepingutes ja müügitingimustes
 

Leppetrahv on tõhus meetod tagamaks, et poolte vahelistest kokkulepetest kinni peetakse.Seetõttu on mõistlik kõige olulisemad kokkulepped lepingus leppetrahviga tagada. Näiteks võib selliseks kohustuseks olla konfidentsiaalsuskokkulepe. Sellisel juhul märgitakse lepingusse, et pool, kes seda lepingu punkti rikub on kohustatud teisele poolele maksma leppetrahvi mingis kindlas summas. Leppetrahvi sissenõudmiseks on vaja tõendada üksnes rikkumise toimumine, mis muudab oluliselt hõlpsamaks ka kohtumenetluse. Oluline on meeles pidada, et leppetrahvi nõue tuleb esitada mõistliku aja jooksul alates rikkumisest teada saamisest. Selliseks mõistlikuks ajaperioodiks tuleks pidada 3 kuud. Oleme saanud tagasisidet, et leppetrahvi punkti lisamine näiteks litsentsitingimustesse on vähendanud rikkumiste arvu mitmekordselt.
 

Enim probleeme valmistab:
 

1. Tähtajatu vs tähtajaline leping
 

Probleeme tekitas tähtajalise ja tähtajatu lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud küsimused. Oluline on meeles pidada, et tähtajaline leping lõppeb tavaliselt tähtaja möödudes. Kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, siis ei ole võimalik tähtajalist lepingut ennetähtaegselt üles öelda kui just ei toimu oluline lepingu rikkumine. Näiteks ei ole võimalik lõpetada ennetähtaegselt tähtajalist üürilepingut, mida ei ole rikutud, vaatamata sellele, et üürileandjat ei pruugi enam kunagi ammu kokkulepitud üüritasu rahuldada. Seega kuigi tähtajaline leping pakub pooltele rohkem kindlust, et teatud aja jooksul koostöö püsib, on selle võrra lepingust lahkumine raskem. Seetõttu tuleb lepingut sõlmides läbi mõelda ka võimalused, kuidas lepingust vajadusel välja pääseda.
 

Kui kahtled, küsi nõu: info@legalroom.ee


No Comments

Comments are closed.