Lepingu koostamisest

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Aasta 2016 põhjal saame öelda, et meie kliendid väärtustavad kõige rohkem oma aega.
 

Üks läbivaid soove, mida meile esitati, oli see, et koostatavad lepingud oleksid võimalikult lihtsad ja lühikesed, aga ometi sisaldaksid kõike olulist.
 

Nõustume sellega, et lepingu headus ei olene selle pikkusest ja mahukusest. Kuid mida lühem on leping, seda vajalikum on selgitada välja, mis on lepingut sõlmivate partnerite jaoks kõige olulisem.
 

Selleks et lepingu koostamise jaoks vajalikku infot oleks kõige mugavam ja kiirem edastada, koostasime juhendmaterjali, millega soovitame tutvuda enne lepingu tellimist. Tutvu ja laadi alla: lepingu-koostamise-juhend.
 

Lepingut on mõistlik ja mõttekas koostada siis, kui pooled on selle vajalikkuses veendunud ja lepingusse saab tõepoolest kirja see, mis aitab lepingu-poolte koostööd paremini korraldada või vajaduse korral mittetoimivast koostööst lahkuda.
 

Kuigi ka suuline kokkulepe on seaduse mõttes leping on selle alusel probleeme lahendada tunduvalt keerukam. Seega tasub kõik olulised koostööpunktid vähemalt e-kirja teel üle rääkida. Samas tuleb arvesse võtta, et kui kokkulepe on sõlmitud üksnes e-kirjade kaudu, siis vaidluse tekkimise korral võib kohtus tekkida küsimus, kas kõik kokkuleppe tingimused on kirjavahetusest nähtavad. See toob aga kaasa vajaduse, et pooled osaleksid kohtuistungil ja annaksid ütlusi.


No Comments

Comments are closed.