Uus “Disainiõiguse käsiraamat”

Posted by | No Tags | Uncategorized | Comments Off

Valmis on saanud „Disainiõiguse käsiraamatu“ uuendatud versioon. Värskesse versiooni on lisatud teemad, millega oleme kokku puutunud oma igapäevases tegevuses teid nõustades ja mille lahti kirjutamisest teile potentsiaalselt kõige enam kasu on.
 

“Disainiõiguse käsiraamatu” uuendatud versiooni on lisatud kuus uut peatükki:
- „Lepingu sõlmimine“
- „Agendileping“
- „Garantii vs. pretensioonide esitamise kord“
- „Kuidas hoida äripartneritega häid suhteid?“
- „Sotsiaalmeedia ja autoriõigus“
-”Kuidas kaitsta ideid?”
 

Disainiõiguse käsiraamatu saad osta meie kodulehelt või kirjutades meile e-mailie info@legalroom.ee
 

Mis kasu on mulle „Disainiõiguse käsiraamatust“?
 

Kaari on alustav ettevõtja, kes tegutseb jätkusuutliku disaini vallas (www.storyofafterlife.com) ning on jõudnud uuenenud „Disainiõiguse käsiraamatuga“ juba tutvust teha ja meile oma tagasiside edastada:

 

„Disainiõiguse käsiraamatust sain kasulikke ja huvitavaid näpunäiteid. Lihtsad, loogilised ja paljude näidetega seletused keeruka teemakäsitluse kohta aitavad mul paremini ja lihtsamalt õigusvaldkonnale läheneda. Teisalt sain kinnitust ja julgustust vajaduse korral tekkinud küsimustega professionaali poole pöörduda.“

 

Soovid veelgi põhjalikumaid teadmisi?

 

Tule osale disainiõiguse koolitusel. Disainiõiguse koolitus on eelkõige suunatud (i) autorile/disainerile, kes soovib õppida oma õigusi kaitsma, (ii) loovsektoris tegutsevale alustavale ettevõtjale.
 

Koolitusel käsitleme põhjalikumalt kolme teemarühma.
 

1. Esimeses osas teeme sissejuhatuse intellektuaalse omandi küsimustesse. Vaatame üle autoriõiguse põhimõtted. Kes on autor? Mis vahe on autori varalistel ja isiklikel õigustel? Mis juhtub siis, kui autoriõigustega kaitstud teose loob mitu inimest koos? Mis on registreeritavad intellektuaalse omandi õigused? Mis juhtub intellektuaalse omandi õigustega internetis?
 

2. Teise teemaringina käsitleme lepingute sõlmimist. Sealjuures saad teada: (i) Mis on leping? (ii) Mida silmas pidada lepingu sõlmimise juures? (iii) Mida teha, kui lepingut rikutakse?
 

3. Viimasena võtame vaatluse alla teemad, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks
loovsektoris: (i) Mis on osanike leping ja mida sinna märgitakse? (ii) Kuidas mõjutab autoriõigusi töölepingu/töövõtulepingu/käsunduslepingu sõlmimine?
 

Rohkem info@legalroom.ee


No Comments

Comments are closed.